Kierownik projektu:

          dr hab. Joanna Cichy, Prof. UJ

          e-mail: joanna.cichy@uj.edu.pl
 Stypendyści programu TEAM:

          dr Mateusz Kwitniewski (staż podoktorski)
          e-mail: kwitniewski@gumed.edu.pl

         
mgr Magdalena Banaś (doktorantka)
          e-mail: m.banas7@gmail.com

         
mgr Katarzyna Zabiegło (doktorantka)
          e-mail: katarzyna.zabieglo@gmail.com

          lic. Piotr Bossowski (student)

          lic. Kamila Kwiecień (studentka)

          lic. Magda Szczygieł (studentka)

 


Pozostali członkowie Zespołu:

          dr Joanna Skrzeczyńska-Moncznik
          e-mail: j.skrzeczynska-moncznik@uj.edu.pl

          dr Beata Grygier
          e-mail: beatrice_m@interia.pl

          dr Paweł Majewski
          e-mail: majewski_pawel@o2.pl

          mgr inż. Joanna Marczyńska
          e-mail: joannamarczynska@interia.pl
          

                  Monika Majchrzak