Job vacancies in biological sciences:

 

(application deadline: Jun 16th 2014

job starts October 2014)

 

2 PhD students

are sought to take part in two projects:

 

Project 1: The role of inhibitors of serine proteases  in regulation of  autoimmunity.

 

Project 2: Novel factors and signalling pathways regulating chemerin expression in liver and fat tissue.

 

Individuals with an experience in immunology and/or molecular or cell biology are encouraged to apply.  A background in mouse studies, rheumatoid arthritis animal models, bioinformatics  and/or molecular cloning are of particular interest.

PhD student must enroll in PhD program at Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology of Jagiellonian University  (next exam for PhD program will take place in late June/early July 2014)


Letters of application with CV, references and a summary of current research interest should be sent to Dr. Joanna Cichy (Project 1)  at  Joanna.Cichy@uj.edu.pl or Dr. Mateusz Kwitniewski (Project 2) at kwitniewski@gumed.edu.pl

Company/Institute

Jagiellonian University, Faculty of Biochemistry, Biophysics and Biotechnology, Dept. of Immunology

KRAKOW, POLAND

http://www.immunologia.wbbib.uj.edu.pl/

http://chemeryna.wbbib.uj.edu.pl/

 

 

STYPENDIA W PROJEKCIE TEAM

DLA STUDENTÓW STUDIÓW II STOPNIA W ZAKŁADZIE IMMUNOLOGII

 

 

OFERTA JEST ADRESOWANA DLA STUDENTÓW STUDIÓW:

BIOTECHNOLOGICZNYCH,

BIOCHEMICZNYCH,

BIOLOGICZNYCH,

MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

I POKREWNYCH

 

 

STYPENDYSTA MUSI BYĆ STUDENTEM STUDIÓW II STOPNIA W TRAKCIE POBIERANIA STYPENDIUM. PROSIMY TAKŻE O ZGŁASZANIE SIĘ STUDENTÓW  STUDIÓW I STOPNIA, KTÓRZY PLANUJĄ ROZPOCZĄĆ STUDIA MAGISTERSKIE NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO.

 

 

OFERUJEMY STYPENDIA INDYWIDUALNE W WYSOKOŚCI 1000 zł miesięcznie W OKRESIE:

 

LIPIEC 2014 - PAŹDZIERNIK 2014 (4 miesiące)

 

 

TYTUŁ PROJEKTU:

"Nowe spojrzenie na rolę chemeryny w procesach fizjologicznych i patogenezie chorób o podłożu odpornościowym"

 

Zgłoszenia w formie elektronicznej proszę kierować do:

 

dr hab. Joanna Cichy (e-mail: joanna.cichy@uj.edu.pl)